Atri-X holder sommerstengt i Juli og åpner igjen onsdag 1 aug.

Åpningstider

 • Mandag: stengt
 • Tirsdag, onsdag, fredag: kl. 10.00-15.00
 • Torsdag: kl. 10.00-18.00

Atri-X holder sommerstengt i juli og åpner igjen onsdag 1 aug.

Kontaktinformasjon

 • Kontaktperson: daglig leder Jeppe Skjønberg mobil 990 49 999
 • Telefon: 67 50 40 50
 • Adresse: Atrium ressurssenter, Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika
 • E-post: Atri-x@baerum.kommune.no

Digitalisering og bruk av frihets- og velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel for at innbyggerne kan oppleve økt frihet, trygghet og mestring. På Atri-X kan man gjøre seg kjent med teknologien og løsninger som bidrar til at man klarer seg best mulig i hverdagen.

Atri-X - visningsarena for frihets- og velferdsteknologi

Ordfører Lisbeth Krogh åpner Atri-X Senter for frihets- og velferdsteknologi 7. februar 2018

Atri-X ligger midt i hjertet av Sandvika sentrum, mellom Kulturhuset og Sandvika Storsenter.

Atri-X er Bærum kommunes nye visningsarena for frihets- og velferdsteknologi. Digitale hjelpeverktøy kan avlaste i hverdagen, og bidra til at man opplever en tryggere hverdag, enten man bor hjemme eller i en institusjon. På Atri-X kan den som trenger det, pårørende og andre, prøve ut forskjellige hjelpemidler, snakke med og få råd fra fagfolk.  

Hva er frihets- og velferdsteknologi

 • Teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse
 • Styrker evne til å klare seg selv i hverdagen tross sykdom og nedsatt funksjonsevne
 • Støtte til pårørende
 • Bidrar til forbedret tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet

Frihets- og velferdsteknologiske løsninger er for alle aldre

Hjelpemidler og velferdteknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde eller forbedre egen livssituasjon, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Løsninger kan benyttes i arbeid, hjemme eller på fritiden.

Eksempler kan være robotstøvsuger for rengjøring i hjemmet, et talehjelpemiddel som kan snakke for deg, eller en digital kalender som hjelper deg å huske avtaler og gjøremål.

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger kan søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen, via kommunen eller man kan kjøpe det privat.

Dette tilbyr Bærum kommune i dag 

Hjemmeboende 

Tryggere hverdag bidrar til at våre innbyggere kan bo lengre hjemme og oppleve trygghet, mestring og økt frihet, samtidig som kommunen blir i stand til å jobbe smartere og mer effektivt

Satsingen på tryggere hverdag for hjemmeboende omfatter både trygghetsalarm og fall-, bevegelse- og røykvarsling, i tillegg til elektronisk lås og lokaliseringsteknologi (GPS). Varslingene går til ett responssenter, som vurderer hendelsen. Helse- og omsorgspersonell reiser ut og hjelper bruker når det er behov for det. I løpet av høsten 2017 vil leverandøren tilby mulighet for at også pårørende får varsel når noe skjer (forutsetter samtykke fra bruker).

 • Trygghetstjenesten 

Trygghetsalarm

Fra 1. mars 2018 overtar Aleris Omsorg AS utrykningstjenesten i trygghetsalarmtjenesten til Bærum kommune. Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Aleris Omsorg som reiser ut og hjelper deg. Utrykningspersonalet benytter andre biler og arbeidstøy enn dagens leverandør, men utover dette er det ingen endring i tjenesten. Hovedleverandør av tjenesten er fortsatt Telenor Norge AS. 

Aleris Omsorg har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring for å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

 

Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg,. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge. 

Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende. 

Enkelte kan ha problemer med å huske på når og hvilke medisiner man skal ta. En elektronisk medisindispenser hjelper deg med dette.  Skulle du likevel glemme det kan du velge en automatisk varsling til til hjemmesykepleien, pårørende eller  responssenteret. 

Brann og røykvarsling

For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Det er responssenteret som kontakter deg før de eventuelt kontakter brannvesenet.

Fall/ bevegelsesensorer – dørsensorer

Det er mulig å innstallere ulike fall/ bevegelse- og dør sensorer. Alarmen kan gå direkte til responssenteret eller til pårørende. Dette innvilges etter en individuell vurdering og må søkes om via tildelingskontoret.

Elektronisk dørlås (E.lås)

Kommunen erstatter bruk av fysiske nøkler, og alle som mottar en trygghetstjeneste vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.

Til alle som har vedtak om hjelp til handling av matvarer har kommunen en avtale med Kolonial.no  Trykk her så kan du se en film om hvordan dette fungerer.

Hjemmebaserte tjenester vil bestille varene sammen med deg ved hjelp av et nettbrett som de har med seg.  Dersom du ønsker å gjøre innkjøpet selv eller få hjelp av andre i familien kan du få innloggingsdetaljer til din konto på kolonial.no.

Varene leveres direkte til deg en gang per uke .  Det er faste sjåfører fra Bærum kommune’s storkjøkken som kjører ut varene.  Om behov blir varene plassert i kjøleskapet.

Du kan velge mellom tre betalingsmåter: papirfaktura i posten (gebyr kommer i tillegg), elektronisk faktura eller autogiro.

Ta kontakt med Tildelingskontoret i kommunen om dette er et behov. 
Søknadskjema finnes her.

Storkjøkkenet leverer også hjemmelaget middagsmat.  Mer informasjon om dette kan du få ved å ringe 67 50 69 73/72  eller sende mail til storkjokkenet@baerum.kommune.no

Bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger

På våre bo- og behandlingssentre, samt omsorgsboliger installerer vi pasientvarslingsanlegg. Pasientvarslingen består av en trygghetsalarm som man fester rundt håndleddet eller rundt halsen. Den kan man trykke på når man har behov for hjelp. Alle ansatte har en telefon hvor innkomne varsler vises og kontakt etableres.

Man kan også ha en sensor som gir varsling ved fall eller andre uønskede hendelser.

For personer med demens kan en trygghetsalarm bidra til større frihet da man kan bevege seg fritt rundt på institusjonen og utenfor og personalet kan ved behov, vite hvor vedkommende befinner seg. 

Har du innspill, spørsmål eller andre tilbakemeldinger ta kontakt med oss på Atri-x@baerum.kommune.no