Frihets- og velferdsteknologi kan gi økt frihet, selvstendighet, trygghet og mestring. Løsningene kan bidra til en enklere hverdag for personer i alle aldre, samt gjøre det mulig å bo hjemme lenger.

Frihets- og velferdsteknologi er:

  • Teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse.
  • Verktøy som styrker evnen til å klare seg selv i hverdagen, tross sykdom og nedsatt funksjonsevne.
  • Støtte til pårørende.
  • Hjelpemidler som bidrar til bedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Frihets- og velferdsteknologiske løsninger er for alle aldre

Hjelpemidler og velferdsteknologi kan bidra til å opprettholde eller forbedre egen livssituasjon, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Løsningene kan benyttes i arbeidet, hjemme eller på fritiden.

Eksempler kan være en robotstøvsuger for rengjøring i hjemmet, et talehjelpemiddel som kan snakke for deg, eller en digital kalender som hjelper deg å huske avtaler og gjøremål.

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger kan søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen, via kommunen eller man kan kjøpe det privat.

Har du innspill, spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Send en e-post til helseinformatikk@baerum.kommune.no

Her kan du se en film om velferdsteknologi og morgendagens omsorg. Filmen er produsert for KS av Sheriff film company.

Dette tilbyr Bærum kommune i dag:

Frihets- og velferdsteknologi for hjemmeboende.

Trygghetstjenester (trygghetsalarm).

Pasientvarsling ved sykehjem og omsorgsboliger.

 

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger

Løftestol Automatisk medisinhåndtering Anonymisert digitalt tilsyn Enkel musikkspiller Sammenleggbar elektrisk scooter Tidsstyrt talevarsler (for demenssyke) GPS-klokke