På våre bo- og behandlingssentre og i omsorgsboliger installerer vi pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingen består av en trygghetsalarm som man fester rundt håndleddet eller rundt halsen. Den kan man trykke på når man har behov for hjelp. Alle ansatte har en telefon hvor innkomne varsler vises og kontakt etableres.

Man kan også ha ulike sensorer som gir varsling ved fall eller andre uønskede hendelser.

For personer med demens kan en trygghetsalarm gi større frihet. Med trygghetsalarm kan man bevege seg fritt rundt på institusjonen. For dem som beveger seg utenfor institusjonen på egen hånd, kan lokaliseringsteknologi (GPS) være aktuelt i tillegg.