Bærum kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Trygghetstjenestene er samlet i en pakke, som omfatter trygghetsalarm, elektronisk lås og brann- og røykvarsling.

Kommunen har avtale med Tellu om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende.

Trygghetstjenester

Trygghetstjenestene er samlet i en pakke. Trygghetspakken omfatter:

  • trygghetsalarm
  • elektronisk lås
  • brann og røykvarsler (valgfritt)
  • pårørendevarsling pr. sms

Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen har to-veis tale med høy lydkvalitet.

Trygghetsalarmen består av en alarmboks og en alarmknapp, som bæres i et smykke rundt halsen eller på armen.

Alarmknappen er vanntett og kan dusjes med, men tåler ikke å være i vann over lengre tid. 

Når du utløser alarmen, blir behovet for utrykning vurdert av helsepersonell. Det er Alfa Kollega AS som drifter utrykningstjenesten, og det er helsepersonell derfra som reiser ut. 

Trygghetsalarm med knapp
Trygghetsalarm med knapp

Elektronisk lås

Alle som mottar en trygghetstjeneste, vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert personell.

Elektronisk lås
Elektronisk lås

Brann og røykvarsling (valgfritt)

Sensoren(e) blir knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Det er responssenteret som kontakter deg før de eventuelt kontakter brannvesenet.

Brann- og røykvarsling
Brann- og røykvarsling

Utvidet trygghetstjeneste

Det er mulig å installere ulike sensorer, som fall- og dørsensor. Alarmen kan gå direkte til responssenteret eller til pårørende. Dette innvilges etter en individuell vurdering og må søkes om via tildelingskontoret.

Bestille trygghetstjenester

Skjema for bestilling av trygghetstjenester finner du her

Du kan også ringe kommunens Tildelingskontor og be om å få bestillingsskjema tilsendt, tlf. 67 50 40 50.

Tellu tar kontakt for å avtale montering av trygghetsalarm, e-lås og brann-/røykvarsler. Brann-/røykvarsler er et valgfritt tilbud.

Kostnader

Fra 1.1.2024 er egenandelen for trygghetstjenesten kr. 490,- per måned. Egenandel regnes ut fra grunnbeløp i Folketrygden. Timepris og grunnbeløp justeres årlig. Tjenesten er betalingsfri dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt er under 2,5G. Kommunen sender faktura etterskuddsvis hver måned.

Bistand/support

Hovedleverandør av tjenesten er Tellu. Ved problemer med trygghetsalarmen kan du når som helst ringe Support Tellu på telefon 67 11 00 66.

Er det ellers noe du lurer på vedrørende trygghetsalarm, kan du ringe Bærum kommune ved Margrethe Løvlid mandag-fredag fra kl. 09.00-15.00:  906 38 816.