Bærum kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Trygghetstjenestene er samlet i en pakke, som omfatter trygghetsalarm, elektronisk lås og brann- og røykvarsling.

Kommunen har avtale med Tellu om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende.

Trygghetstjenester

Trygghetstjenestene er samlet i en pakke. Trygghetspakken omfatter:

  • trygghetsalarm
  • elektronisk lås
  • brann og røykvarsler (valgfritt)
  • Tryggi - app for pårørende

Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen har to-veis tale med høy lydkvalitet.

Trygghetsalarmen består av sensorer og den bærbare alarmknappen SMILE, som bæres som et smykke rundt halsen eller armen.

Alarmknappen er vanntett og kan dusjes med, men tåler ikke å være i vann over lengre tid. 

Når du utløser alarmen, blir behovet for utrykning vurdert av helsepersonell. Det er Stendi Senior AS som drifter utrykningstjenesten, og det er helsepersonell derfra som reiser ut. 

Trygghetsalarm med knapp
Trygghetsalarm med knapp

Elektronisk lås

Alle som mottar en trygghetstjeneste, vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.

Elektronisk lås
Elektronisk lås

Brann og røykvarsling (valgfritt)

Sensoren(e) blir knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Det er responssenteret som kontakter deg før de eventuelt kontakter brannvesenet.

Brann- og røykvarsling
Brann- og røykvarsling

Utvidet trygghetstjeneste

Det er mulig å installere ulike fall/ bevegelse- og dørsensorer. Alarmen kan gå direkte til responssenteret eller til pårørende. Dette innvilges etter en individuell vurdering og må søkes om via tildelingskontoret.

Søke om trygghetstjenester

Søknadsskjema for trygghetstjenester finner du her.

Du kan også ringe kommunens Tildelingskontor og be om å få søknadsskjema tilsendt, tlf. 67 50 40 50.

Tellu tar kontakt for å avtale montering av trygghetsalarm, e-lås og brann-/røykvarsler. Brann-/røykvarsler er et valgfritt tilbud.

Kostnader

Fra 1.1.2022 er egenandelen for trygghetstjenesten kr. 456,- per måned. Egenandel regnes ut fra grunnbeløp i Folketrygden. Timepris og grunnbeløp justeres årlig. Tjenesten er betalingsfri dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt er under 2,5G. Kommunen sender faktura etterskuddsvis hver måned.

Bistand/support

Hovedleverandør av tjenesten er Tellu. Ved problemer med trygghetsalarmen kan du når som helst ringe Support Tellu på telefon 67 11 00 66.

Er det ellers noe du lurer på vedrørende trygghetsalarm, kan du ringe Bærum kommune ved Margrethe Løvlid mandag - fredag fra kl. 09.00-15.00:  906 38 816.