Kreftkoordinator

Vår kreftkoordinator kan være en samtalepartner for deg som er rammet av kreft og for pårørende. Kreftkoordinatoren gir informasjon, råd og veiledning om diagnose, behandling, rehabilitering samt lindring og omsorg ved livets slutt.
Kreftkoordinatoren har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og pårørende i kommunen, på sykehus og andre samarbeidspartnere.

Tjenesten er gratis, og det er ikke nødvendig med henvising eller søknad for å komme i kontakt med kreftkoordinatoren.
Du kan kontakte kreftkoordinatoren på telefon eller e-post mandag-fredag mellom klokken 08.00 15.30.

Kreftsykepleierne i de ulike distriktene

Kreftsykepleier har ansvar for oppfølging av kreftpasienter i hjemmet sammen med hjemmesykepleien eller alene, avhengig av behov. Hovedfokus er kartlegging, forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer, koordinering av tjenester, omsorg ved livets slutt samt ivaretagelse av pårørende. Dette innebærer tett samarbeid med andre helseinstanser, sykehus og fastlege.

Kreftsykepleiere i distriktene er et tilbud gjennom Tildelingskontoret

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

 

Kontaktinformasjon
distrikt og avdeling kreftsykepleier TELEFON
Distrikt Bekkestua    
Avdeling Stabekk og Blommenholm Charlotte Harlem

477 82 830 (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag)
Avdeling Lysaker og Bekkestua bolig med service Siw Berg

906 22 523 (tirsdag, torsdag)
Bekkestua omsorgsbolig    
Kontaktinformasjon
distrikt og avdeling kreftsykepleier TELEFON
Distrikt Rykkinn    
Skui, Kolsås, Blommenholm Jose Herrera 995 18 032
Berger, Belset, Bærums Verk, Lommedalen Yvonne Brandal 414 83 924 
Belset omsorgsbolig & Lommedalen omsorgsbolig    
Kontaktinformasjon
distrikt og avdeling kreftsykepleier TELEFON
Distrikt Sandvika Cecilie Haslum 482 79 706 (mandag,tirsdag, onsdag, torsdag)
Tanum og Sandvika    
Atriumgården omsorgsbolig    
Kontaktinformasjon
distrikt og avdeling kreftsykepleier TELEFON
Distrikt Østerås Maria Laxdal Prytz 452 81 487
Capralhaugen omsorgsbolig    

Hospice Stabekk

Hospice Stabekk er et døgntilbud på institusjon i Bærum kommune til alvorlig syke pasienter.

Målet er å gi livskvalitet, trygghet, omsorg og tid både til pasientene og deres pårørende. Pasienter som trenger det, vil få lindrende symptombehandling. Hospice Stabekk har 11 heldøgns plasser innenfor lindrende behandling.

Alle plassene er korttidsplasser. Det betales en egenandel pr døgn etter gjeldende takst.

Les mer om Hospice Stabekk her

Andre steder du kan henvende deg - ikke nøl med å ta kontakt.

Kreftforeningen har digitalisert rettshjelp og svarer på spørsmål. Ring telefon 21 49 49 21 eller send e-post til rettigheter@kreftforeningen.no  Oppgi telefonnummer i e-posten så blir du oppringt av et skjult nummer. Mer informasjon: Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen 

Nyttige hjelpetelefoner

Aktiv mot kreft - Pusterommet

Informasjon om det å være pårørende.