Stabekk bo- og behandlingssenter

Velkommen til Stabekk helsehus og hospice

Stabekk helsehus og hospice er en institusjon med til sammen 80 korttidsplasser. Felles for alle pasientene som kommer til oss er at de får tilbud om et midlertidig opphold på institusjonen.

Stabekk helsehus

Korttidsopphold på Stabekk helsehus er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling.

Vi har også rullerende korttidsopphold. Dette kan være et avlastningstiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det kan også være et tiltak for søkere som regelmessig trenger å styrke funksjoner, slik at de fortsatt kan mestre hverdagen i eget hjem.

Stabekk helsehus

På Stabekk helsehus har vi 6 trygghetsplasser. Dette er et døgntilbud for eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon og som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser. Oppholdet kan vare i inntil 14 dager. Pasienten ringer selv direkte til Trygghetsavdelingen og gjør avtale om et opphold (telefon 67 50 97 55).

I 1. etasje på Stabekk helsehus har vi både korttidsplasser, rulleringsplasser og trygghetsplasser.

I 2. etasje på Stabekk helsehus har vi ordinære korttidsplasser.

Hospice Stabekk - lindrende enhet

I 1. etasje har vi 11 ordinære korttidsplasser.
I 2. etasje har vi 11 hospice/lindrende plasser.

Korttidsopphold i lindrende enhet – Hospice Stabekk er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling, grunnet alvorlig sykdom.

Tilbudet er spesielt tilrettelagt for alvorlig syke pasienter, med mer sammensatt behov for medisinsk oppfølging, lindrende behandling og pleie enn det ordinær korttidsavdeling kan tilby og kan håndtere.

Hospice betyr hvilested. Hovedoppgaven er å lindre smerter og andre plager, og å gi pasient og pårørende støtte til å håndtere psykiske, sosiale og eksistensielle/åndelige behov. Vi ønsker å tilrettelegge for best mulig livskvalitet for pasienten og pårørende. 

Dette er et tilbud, spesielt tilrettelagt for alvorlig syke pasienter, i hovedsak kreftpasienter. Hver pasient har sin egen leilighet med soverom for pårørende og eget bad.

Avdelinger

Kontaktinformasjon
Administrasjon   TELEFON
Tjenesteleder Wendy Mørk wendy.mork@baerum.kommune.no 911 81 920  
Driftsleder Trine Bjorøy trine.bjoroy@baerum.kommune.no 67 50 97 40/
995 89 604
Avdelingsleder Stabekk drift Jekaterina Vinogradova-Tupikovska jekaterina.vinogradova-tupikovska@baerum.kommune.no 405 63 583

 

Kontaktinformasjon
avdeling ledelse TELEFON
Avdelingsleder Kristine Antonisen
kristine.antonisen@baerum.kommune.no
67 50 97 62/
408 71 216
Nødtelefonnummer   940 24 728
1. etg. 

  67 50 97 55

 

Kontaktinformasjon
avdelinger ledelse TELEFON
Avdelingsleder Tina Helen Reklev
tina.reklev@baerum.kommune.no
67 50 97 63/
977 15 354
Nødtelefonnummer   940 24 729
2. etg 


67 50 97 56

 

Kontaktinformasjon
avdeling ledelse TELEFON
Avdelingsleder Liv Anne Tangen Berg 978 21 964
1. etg korttidsavdeling   67 50 97 73
Nødtelefonnummer 1. etasje   940 24 746
2. etg hospice lindrende avdeling   67 50 97 81
Nødtelefonnummer 2. etasje   940 24 746

 

 

For Stabekk helsehus og hospice trygghetsavdeling les mer her

Tilbud

Måltider

Middag kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost, lunsj og aftensmat tilberedes og serveres på avdelingen. 

  • Frokost: kl. 09.00
  • Lunsj: kl. 12.30
  • Middag: kl. 16.00
  • Aftens: kl. 19.00
  • Senkvelds: 20.00/21.00

Mellommåltid etter behov og ønsker.

Lege, fysioterapeut, ergoterapeut

Institusjonen har lege til stede alle ukedager. Til sammen har vi 3,5 legeårsverk tilknyttet Stabekk helsehus og hospice.  Vi har også fysioterapeuter og ergoterapeut.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på institusjonen som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelpelig med dette. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende, og betaling skjer via faktura som sendes regningsmottaker.

Frisør er til stede mandager og fotpleier på onsdager. De holder til i 2. etg på Stabekk helsehus.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

Stabekk helsehus er døgnåpent.

Telefon

67 50 97 60/Nødnummer står under hver etasje/avdeling. Det skal kun brukes når fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon.

E-post

wendy.mork@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Peter Loranges vei 1
1369 STABEKK

Reise til Stabekk helsehus

    Reise fra Stabekk helsehus