Korttidsopphold i lindrende enhet – Hospice Stabekk er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling, grunnet alvorlig sykdom.

Hospice Stabekk har lege, sykepleiere og annet tverrfaglig helsepersonell med høy kompetanse.

Formål med opphold på Hospice Stabekk kan være:

  • Å gi symptomlindrende behandling, bidra til best mulig funksjon og planlegging av videre oppfølging.
  • Å gi helhetlig omsorg, støtte og veiledning, til pasient og pårørende, i et miljø preget av ro, verdighet og trygghet
  • Å gi lindrende behandling, økt livskvalitet, trygghet og omsorg til bruker og pårørende ved livets slutt

Hvem kan søke?

Tilbudet kan være aktuelt for deg som:

  • har alvorlig sykdom og behov for å avklare og planlegge videre oppfølging i hjemmet
  • har behov for medisinsk og lindrende behandling av alvorlig sykdom
  • trenger lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase

Tilbudet er spesielt tilrettelagt for alvorlig syke pasienter, med mer sammensatt behov for medisinsk oppfølging, lindrende behandling og pleie enn det ordinær korttidsavdeling kan tilby og kan håndtere.

Hvordan søke?

  • For pasienter som utskrives fra sykehus, sender sykehuset helseopplysninger direkte til Tildelingskontoret
  • For hjemmeboende benyttes skjema for egensøknad - link - med legeopplysninger fra fastlege.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret foretar vurderinger og behandler søknader på bakgrunn av helseopplysninger og dialog med sykehuset. Sykehuset formidler informasjon om tildelt opphold.

For hjemmeboende kontakter saksbehandler deg for vurderingsmøte og kartlegging av behov, før vedtak fattes. Saksbehandler informerer om tildelt plass.

Når får jeg svar på søknaden?

Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er. Pasienter som skal ut fra sykehus blir prioritert, jfr samhandlingsreformen.

Hva koster det?

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her. 

Se pris for korttidsopphold på siden: Prisliste helse- og omsorgstjenester

Tilbakemelding på kvalitet

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet.

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika