Avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet.

Det kan for eksempel gis hjemmehjelp for å avlaste den som ellers har "særlig tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet, eller det kan gis avlastning utenfor hjemmet.

Avlastningstjeneste/Barneboligene

Tilbud om døgnavlastning til familier i Bærum med hjemmeboende barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Avlastning for pårørende til personer med demens som bor hjemme

Pårørende til personer med demens som bor hjemme, kan få avlastning. Avlaster kommer hjem til personen med demens og er stedfortreder for pårørende. Timene med avlastning er ment som en støtte og hjelp til pårørende og planlegges i samarbeid med dem.

Tjenesten er gratis. For mer informasjon om avlastning ved demenssykdom ta kontakt med kommunen via demenstelefonen  488 65 091 eller send mail til demensinfo@baerum.kommune.no

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)