Stabekk Sentrum

Områdereguleringen ble vedtatt i kommunestyret 30. mai 2018. Planen har vært til endelig behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har godkjent kommunestyrets vedtak.

Hva er under videre planlegging på Stabekk?

Stabekk sentrum i bilder

Gangbrua Stabekk sentrum Bensinstasjonen Stabekk Stabekk stasjon Stabekk sentrum Stabekk Sentrum 3

Stedsutvikling i Bærum