Bærumskonferansen - Oversiktsbilde Bærumskonferansen 2019 Bærumskonferansen - ordfører Lisbeth Hammer Krog Bærumskonferansen - arkitekt Jan Gehl snakker om livet mellom husene. Bærumskonferansen - kommunens stand Bærumskonferansen - Kristin Halvorsen, Cicero Bærumskonferansen - Danser og koreograf Kyrre Texnæs danser gangarter. Bærumskonferansen - konferansierene Anne Smedsrud Edstrøm og Mikkel Mørch Sollie Bærumskonferansen - kommunens stand Bærumskonferansen - folk Bærumskonferansen - folk på konferansen Bærumskonferansen - Obos stand

Byer for mennesker
Arkitekt og professor Jan Gehl    

Den klimakloke byen
Cicero-direktør Kristin Halvorsen

Farger i byen
Designer Dagny Thurmann-Moe  

Byarkitektur
Plansjef Jannike Hovland

Bærum i utvikling
Kommunaldirektør Arthur Wøhni

Sesjon 1: Bykvalitet og identitet

En identitetsskapende og inkluderende byutvikling
Per Gunnar Røe, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Å bygge tett med kvalitet
Gro Sandkjær Hansen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Bymessig utvikling på Fornebu - mangfoldig, grønn og urban
 Nina Viksjø, Bærum kommune, prosjektleder for KDP3 Fornebu

14:50- 10x3 utviklingsprosjekter

Sesjon 2: Smarte byer

Smart City-samarbeidet i korte trekk
Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Fornebu som demonstrasjonsarena
Stein C. Tømmer, leder Smarte byer, Telenor Norge

Bærum som innovasjonsarena
Jens Festervoll, seniorrådgiver innovasjon, Equinor ASA

En helelektrisk by – fantasi eller realitet
Øyvind Mork, adm dir. Asplan Viak

Smart velferd i smarte byer 
Kristin Nilsen, kommunaldirektør Bærum


Sesjon 3: Regionbyen Sandvika

Mulighetsstudiet for Sandvika sjøfront – Ekspertpanelets evalueringsrapport
Leder for panelet, Elin Børrud, prof. NMBU

Mobilitetsløsninger for en fremtidsrettet bykommune
Bernt Sverre Mehammer, Multiconsult

Sandvika – veikryss eller knutepunkt?
Ingerid Solberg, veiplanlegger i Bærum kommune

Sandvika – deler og helhet
Terje Hansen, leder for områdeutvikling i Bærum kommune,

Mens byen blir til - midlertidige byrom
Anne Beate Hovind, prosjektleder kunst, Bjørvika Utvikling