Morgendagens samfunn – aldersvennlig og inkluderende

Bærumskonferansen 2024

Nøkkelinformasjon

Hovedtalere
Lisbeth Hammer Krog, Øystein Olsen, Henrik Syse, Paul Chaffey, Emma Schneider, Lisbeth Sommervoll, Kaja Nordengen
Tid
9. januar klokken 09.00 - 15.30
Sted
Scandic hotel, Fornebu, Martin Linges vei 2

Vil du delta på Bærumskonferansen 2024? 

Konferansen handler om hvordan vi skal møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Den handler om livskvalitet for den enkelte, organisering av samfunnet, arbeidslivet og tjenestene - vi må tenke helhetlig og på tvers. 

Vi inviterer til refleksjon og deling av kunnskap, kompetanse og erfaringer.

Bærumskonferansen 2024 samler 600 unge, voksne, eldre, pårørende, brukere, byråkrater, folkevalgte og representanter for næringslivet.

Påmelding

Klikk her for gratis påmelding

Program

Del I: Plenum kl.09.00-12.00

 Vi har invitert spennende foredragsholdere, innledere og Bærums eget demenskor. 

  • Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen:
    Hvorfor er utviklingen av et aldersvennlig samfunn viktig for oss alle på tvers av generasjonene?
  • Filosof Henrik Syse: I endringens tid
  • Hjerneforsker Kaja Nordengen: Hjernen er stjernen
  • Studioleder Paul Chaffey: Kunstig intelligens i fremtidens helse og velferdssektor
  • TikToker Emma Schneider: Om rollen som pårørende
  • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken HF og medlem av Helsepersonellkommisjonen: Hvordan skal vi lykkes med å skape bærekraftige tjenester?
  • Utdeling av frivillighetsprisen 2023
  • Demenskoret i Bærum

Konferansier Erik Kjeldstadli. 

Del II: Parallellsesjoner kl.13.00-15.00

Aldersvennlig Bærum - blikk på fremtiden

Pårørende - deg og meg

Bli gammel i Bærum

Del III: Aktivitetstorget der du møter kommunens tjenester, næringsliv og frivilligheten. 

Lurer du på noe? 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Lusine Mkrtchyan:  Lusine.mkrtchyan@baerum.kommune.no

Foredragsholdere - Del I: Plenum kl.09.00-12.00