Henrik Syse

Henrik Syse er filosof og er kjent for å flette sammen filosofiske og samfunnsmessige spørsmål.

Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi, rettsfilosofi og moralfilosofi. Han er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor ved Oslo Nye Høyskole. Syse er medlem av Den Norske Nobelkomite.   

Program Bærumskonferansen 2024