Paul Chaffey

Paul Chaffey er studioleder i Halogen AS som jobber med tjenestedesign.

Han var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Erna Solbergs regjering og har vært direktør i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia.