Lisbeth Hammer Krog

Lisbeth Hammer Krog er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. 

Hun er inne i sin fjerde periode som ordfører.og er svært engasjert i utviklingen av Aldersvennlig Bærum.  

Program Bærumskonferansen 2022