Å tenke fremover – til deltakelse, aktivitet og mestring

 • Velkommen til sesjon: Aldringsvennlig Bærum
  Kommunedirektør Geir Aga og kommunalsjef Marit Kronborg ønsker velkommen
 • Fremtidens boformer 
  Julija Jurin, Bærum kommune Eiendom.
 • Hvordan skape aldersvennlig by- og stedsutvikling
  Landskapsarkitekt Linn L. Francis, Bærum kommune Regulering
 • Jobbe eller trappe ned? Generelle regler
  Teamleder Elisabeth Sageng, Bærum pensjonskasse
 • Fem grep for hverdagsglede – positiv vinkling på ressurser
  Psykolog og forsker Monica Beer Prydz, Universitet i Oslo
 • Sterk og stødig
  Fysioterapaut Anne Dreiseitlova, Friskliv og mestring i Bærum
 • Aktiv i Bærum – kultur, idrett, mosjon, kunnskap og frivillighet
 • Berit Inger Øen, Rolf B. Halvorsen, Kristine Laundal, Marianne Wiborg Møller
 • Næringslivet i et aldersvennlig samfunn
  Daglig leder Unni Larsen, SmartCity Bærum
  Samfunns- og byutvikling          
 • Å spise for fremtiden – ernæring
  Rådgiver og ernæringsfysiolog i Cathrine Borchsenius, BraMat
 • Fremtidens senioraktiviteter
  Rådgiver Cathrine Bjelke, Bærum kommune
 • Høytenking om fremtiden
  Spesialrådgiver Cathrine Hefte og kommunalsjef Marit Kronborg