Lisbeth Sommervoll

Lisbeth Sommervoll er utdannet lege og er spesialist i indremedisin.

Hun har vært  adminstrerende direktør for Vestre Viken helseforetak siden 2016. Hun satt i Helsepersonellkommisjonen som leverte sin rapport: Tid for handling i februar 2023. Rapporten gir en omfattende  vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 på bakgrunn av at  Norge står, i likhet med andre land, overfor store utfordringer med tilgang på personell. Situasjonen blir enda strammere mot 2040.

Program Bærumskonferansen 2024