Pårørende er en viktig og kraftfull ressurs. Hvilke roller kan pårørende ha – og hvordan gjøre rolle enklere.

 • Velkommen til sesjonen Pårørende – deg og meg
  Styrken og kraften i pårørenderollen
  Therese Nitter, kommunalsjef Sykehjem
 • Å være pårørende – egen og andres erfaring
  Lisbeth Hammer Krog, ordfører
 • Bærums pårørendestrategi og om rollen som pårørenderådgiver
  Camilla Jørgensen Tho, pårørendekoordinator i Bærum kommune
 • Bli kjent med kommunen – hvordan orientere seg
  Praktiske råd til pårørende ved Janne Nilsen Tildelingskontoret, Helen Kristiansen Koordinerende enhet, Mari Ågren Atri-x og Emma Desirée F. Lagerström, leder Fysio- og ergoterapi.
 • Barn som pårørende
  Kari Sofie Lidsheim, avdelingsleder for psykisk helse barn, unge med familie
 • Pårørende når utfordringen er rus – og psykisk (u)helse
  Tjenesteleder Siri Ditlev-Simonsen, avdelingsleder Ellen Forbes Haraldsen, psykisk helse og rus
 • Sårbare barn
  Kirsten Blindheim, tjenesteleder for Skolehelsetjeneste og Psykisk helse barn, unge med familie
 • Pårørende til innbyggere med funksjonsvariasjoner
  Vibeke Kristiansen, kommunalsjef Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid
 • Pårørende til innbyggere med demens
  Demensrådgiverne i Bærum kommune Elisabeth Wilhelmsen, Trude Bøe Cousins og Cecilie Lind-Eriksen