Mestring - tilbud for trygghet og inkludering.

 • Velkommen til sesjonen om å bli gammel i Bærum
  Kommunalsjef Heidi Eidskrem
 • Om å jobbe i hjemmetjenesten – og den nye hjemmetjenesten 
 • Oda Vikren og Hanne Eidskrem
 • Å leve med demens
  Demensrådgiverne i Bærum kommune Elisabeth Wilhelmsen, Trude Bøe Cousins og Cecilie Lind-Eriksen
 • Hukommelses-sykepleierne som er i hjemmetjenesten
  • Bente Sund, Henning Torp og Anne-Kristin Finne
 • Senioraktiviteter og sosialrådgivere
  • Elin Vogt Bjelke og Thomas Aare
 • Tildelingskontoret i Bærum
  Enhetsleder Janne Nilsen
 • Bli gammel i eget hjem - hva skal til?
  Direktør for Aldring og mestring Liv Blom-Stokstad
 • Atri-x og teknologi
  Spesialrådgiver Jeppe Skjønberg og tjenesteleder Kari Engen Sørensen
 • Fremtidens helsetjenester
  Hovedutvalgsleder Aldring og mestring Torbjørn Espelien