Carpe diem

Mål: Bygg, byrom og landskap skal ha høy arkitektonisk kvalitet, løse flere oppgaver og skape merverdi.

Ide

En arkitektonisk ide er en bærende tanke eller konsept som tar opp i seg møtet mellom sted, program og en visjon og gir dette en form. Er iden sterk nok tåler den endringer underveis uten å miste helhetsgrepet. Fornebuplanen har blitt justert kraftig i årenes løp, men den har opprettholdt den bærende iden med Nansenparken med de grønne ringene med parkarmer som strekker seg ut til fjorden til alle sider. Denne iden kommer til å prege Fornebu gjennom alle faser av utviklingen, og sikrer områdets overordnede kvaliteter.

 

 

Kvalitet - Fornebuskissebilde

Sted

Sentrum - Sandvika - Kaffebrenneriet

Sted er tanken om at hvert område har sin egen karakter som skiller det fra andre steder. Karakteren utgjøres av landskap, natur, de bygde omgivelsene og hvordan disse brukes og har blitt brukt over tid. Ved å tilpasse seg til et steds karakter og videreutvikle denne eller tilføre nye elementer, kan man skape bedre prosjekter som bidrar til å skape bedre steder. Betrakt ethvert hus som en del av helheten.

 

Merverdi

Carpe diem - demenslandsbyen

Merverdi er de positive ringvirkninger et prosjekt gir, ut over det det er bestilt for å løse. Positive ringvirkninger kan ta mange former, men stammer fra godt design, god plassering og god utforming. Eksempler kan være at prosjektet tilbyr nye aktiviteter til nærmiljøet, åpner nye offentlige rom eller skaper nye sammenhenger. Carpe Diem eldrelandsby hvor sykehjemmet er bygget opp som en landsby hvor også andre i nærmiljøet kan ta del mot at de bidrar til landsbyens fellesskap.

 

Attraktive steder

Arkitektur- og byformingsstrategi