Opplevelse

Mål: Våre omgivelser skal berike våre sanselige og romlige opplevelser.

Skala

Estetikk - Kube

Skala er inndeling i forhold til en satt verdi. Innenfor arkitektur bruker vi skala for å beskrive forholdet mellom størrelser, noe som har en storskala oppleves for oss som stort, mens noe med en liten skala oppleve som lite. Skala oppleves ulikt på ulike avstander og det er viktig å tenke på både nærvirkning og fjernvirkning.

 

Opplevelse

Miljø og omgivelser former våre liv og påvirker oss, også på måter vi ikke selv merker bevisst. Vakre og estetisk behagelige omgivelser bedrer vår fysiske og mentale helse. Omgivelser som stimulerer oss riktig, ikke for mye eller for lite og som bidrar til at vi bruker sansene våre aktivt, skaper rammeverket for et bedre liv

 

Variasjon

Høvik Niels Torp GM

For å ha en variasjon som oppleves som behagelig, må den føye seg inn i et system. Dette systemet trenger ikke å være umiddelbart synlig. Et godt eksempel på subtil variasjon over et tema kan være boligene i Fjordveien på Høvik. Boligområdet framstår som enhetlig, og det er klare rammer for variasjonen.

 

Attraktive steder