Elvepromenaden

Kjernen i arkitektur er hvordan stedet oppleves. Hvordan føles det å være på et sted?

Er det trangt, er det behagelig, beroligende? Er det plass til å tenke og drømme? Danner omgivelsene en forståelig helhet som rommer nok variasjon, uten å bli kaotisk?

Attraktive steder

Arkitektur- og byformingsstrategi