Elvepromenaden -  ut mot elven

Arkitekturstrategien henvender seg både mot aktører som er direkte tilknyttet til utvikling av de bygde omgivelsene, og oss som bruker og ferdes i de omgivelsene.

En strategi vil bidra til et bedre samvirke mellom ulike aktører: private utbyggere, alle prosjekterende, store og små entreprenører og kommunen som planmyndighet og utbygger. Den vil danne en felles forståelse om hva slags påvirkningskraft arkitekturen har på oss alle, og hva som legges i begrepene “visuell kvalitet” og “arkitektonisk kvalitet” i PBL §§ 29.1 og 29.2.

Her skisseres det hvordan arkitekturstrategien kan brukes i konkrete byggeprosjekter:

Idè- og konseptfase

Idè- og konseptfase - Bruk av strategien

Arkitekturstrategien kan brukes av utbyggere og arkitekter for å forstå hvilke forventninger kommunen har til fremtidige byggeprosjekter. Strategien kan brukes til å styre prosjekter i en retningsom er i tråd med kommunens målsettinger innenfor arkitektur.

Arealplanner

Arealplaner - Bruk av strategien

Arkitekturstrategien skallegges til grunn i alle planer, og det vurderes ihver enkelt plan hvordanden følger opp kommunens arkitekturstrategi.

Byggesak

Byggesak - Bruk av strategien

Arkitekturstrategien legges til grunn for kommunens vurderinger av tiltak, og utdyper kommunens skjønn ihht . pbl. §29.2.

Arkitektur- og byformingsstrategi

Strategiens oppbygging