Grønn hverdag

Vi er en del av økosystemet, og hvordan vi utvikler våre omgivelser påvirker naturen rundt oss.

Vi kan betrakte vårt forhold til naturen fra flere innfallsvinkler. Innenfor arkitektur i et globalt perspektiv, er klimaendringer sentralt. På det lokale nivået er arealdisponering og klimatilpasning viktige stikkord, mens på et individuelt perspektiv er grønne opplevelser viktig for helse og velvære.

  • Hvordan kan vi være med å begrense utslipp og utvikle Bærumsom nullutslippskommune?
  • Hvordan kan vi bruke naturen til å løse lokaleutfordringer?
  • Hvordan kan vi nyte og få helsegevinst av naturen i alle sammenhenger?
  • Hvordan kan vi ha en grønn hverdag?

Grønn hverdag

Arkitektur- og byformingsstrategi