Bærekraftig bygg - Murstein

Mål: Vi skal redusere energibruk og klimagassutslipp i hele bygningenes livsløp.

Gjenbruk

Bærekraftig bygg - Flytårnet

Bygge bransjen står for en betydeligdel av klimagassutslippene i Bærum. Gjenbruk av bygninger og materialer er et viktig et ledd i innsatsen for et klimaklokt bærumssamfunn fremover. Byggematerialer av høykvalitet er robuste og varige, noe som er en forutsetning for gjenbruk. Kanskje kan materialene få en ny funksjon, eller settes sammen påhelt nye måter? Gjenbruk av bygg kan være smart både med tanke på ressursbruk og ivaretakelse av kulturhistorie.

 

Energibruk

Bærekraftig bygg - Bygning

Byggene som bygges i dag skal bli stående i mange år, og hvor energieffektive de er legger føringer for energibruken i mange år fremover. Powerhouse Kjørbo er et tidligeksempel på hvordan ordinære kontorbygg gjennom rehabilitering kan bli plusshus. Kontorbyggene fra 80 tallet ble Norges første energipositive kontorbygg, og vil produsere mer energi enn det forbruker gjennom levetiden.

 

Fleksibilitet og sambruk

Bærekraftig bygg - Murstein

Ved etablering av vegetasjon i naturnære områder bør det tenkes langsiktig, med mål om rike økosystemer med ulik alder av vegetasjon, som skal fungere som habitat for en rekke arter. Denne tankegangen kan det også være verdt å ta med seg inn i urbane områder. Man bidrar til økt naturmangfold gjennom bruk av vegetasjon i både offentlige anlegg, private hager og urbant landbruk.

 

Grønn hverdag

Arkitektur- og byformingsstrategi