Arkitekturstrategi

Arkitekturstrategien er delt i tre hovedtemaer som gjenspeiler samfunnsmålene og FNs bærekraftsmål: «Attraktive steder», «Gode liv» og «Grønn hverdag».

Hvert hovedtema har tre undertemaer med hver sin målsetting. Det er listet opp prinsipper som beskriver hvordan arkitektur kan til å nå disse målene. Disse 75 prinsippene kan danne et grunnlag for en sjekkpunktliste i ulike faser av prosjektering, saksbehandling og bygging.

Strategiens oppbygging

Arkitektur- og byformingsstrategi