Boligen Storøya

Arkitektur bidrar til det gode liv på flere ulike nivåer. Vår nærmeste sfære er vårt hjem.

Det er ofte fokus på målbare forhold ved boligen. Men kvaliteter som lys, utsyn og romfølelse er vel så viktige formenneskers trivsel og velvære. Våre fysiske omgivelser er en viktig del av vår identitet. Landskapsrommet, nabolaget og til og med inngangen til vårt hjem er med å danne rammene i våre liv. Bebyggelse i ulike skalaer fra uliketidsepoker gir oss historisk identitet og lokal tilhørighet. Det pågår store transformasjoner i våre tettsteder og utbyggingsområder. Dette gir store muligheter til å videreutvikle og skape ny identitet på disse nye stedene.

Det gode liv

Arkitektur- og byformingsstrategi