Rådhuset

Mål: Det skal bygges videre på stedskvaliteter som landskapet, eksisterende bebyggelse, kulturminner og miljøer, samtidig som det skal tilføres nye kvaliteter.

Landskap

Landskapet danner grunnlaget for hvert steds identitet. Ved å jobbe med de store og de smålandskapstrekkene kan vi forsterke og videreutvikle identiteten. Mye av Bærum grenser mot fjorden, og i dag har det en viktigrekreasjonsverdi. Sandvikselva gir identitet og særpreg til byen. Elvepromenaden gir et vakkert, tilgjengelig og miljøvennlig byrom.

 

Ny identitet

Noen områder transformeres og utvikles over tid. På steder i endring kan midlertidige kunst og byroms prosjekter være en måte å forankre identiteten på. På Fornebu omgir et kunstprosjekt på kontainere det midlertidige gjenvinningsanlegget. Både kunstnere og ungdomsmiljøet på Fornebu har vært involvert i prosjektet.

 

Historie

Folkebadet

Det er viktig å ta vare spor fra forskjellige tidsepoker. Disse sporene er med på å gi steder tids dybde, identitet og særpreg, og gir i tillegg estetisk og håndverksmessig verdi. Et eksempel på bevaring og fornyelse er Folkebadet. Et urbant sted i et historisk bygg i Sandvika som med blant annet sitt unike material og fargepalett er en berikelse langs elven.

 

Det gode liv

Arkitektur- og byformingsstrategi