Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats.

Siden er under oppdatering. 

Frivillighet

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.03.21
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte  
Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 01.03.21
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner  
Tros- og livssynssamfunn  
Spillemidler til kulturarenaer  
Investeringer og oppgraderinger av kulturscener/kulturarenaer  
Frivillighetssentraler - søknad om tilskudd 01.10.21