Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats.

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak