Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats.

Bærums kommunes tilskuddspott til frivillighetstiltak er i 2021 styrket med midler fra Bærumspakken. De ekstra midlene skal stimulere til ekstraordinære koronarelaterte utviklingstiltak for å sikre et tilbud gjennom nedstengningsperioder. Tiltakene bør komme søker og kommunens innbyggere til gode etter at krisesituasjonen er over og når «normaldrift» kan gjenopptas.

Det er også mulighet for å søke statlige kompensasjonsordninger. Lotteritilsynet informerer 6. april at det vil bli en ny søknadsfrist for tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet. Ordningen gjelder for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar-30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Informasjon om tilskuddsordningen.

Frivillighet