Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats.

Bærum kommunes tilskuddspott til frivillighetstiltak er i 2021 styrket med midler fra Bærumspakken. De ekstra midlene skal stimulere til ekstraordinære koronarelaterte utviklingstiltak for å sikre et tilbud gjennom nedstengningsperioder. Tiltakene bør komme søker og kommunens innbyggere til gode etter at krisesituasjonen er over og når «normaldrift» kan gjenopptas.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - nasjonal ordning

Formålet med denne nasjonale ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. august 2021. Søknadsfristen er 15. september.

Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Les mer og søk her.

Frivillighet