Marka

I Bærum har vi enda gode muligheter for å ferdes i grønne omgivelser. Kommuneskogen er en del av marka, men størsteparten av marka er i privat eie.

Bading og båtbruk

Bading og bruk av farkost uten motor er tillatt i alle elver og vann som ikke har drikkevannsrestriksjoner. Bruk av motorbåt er forbudt i alle vann.

Bading av hund eller hest på badeplasser eller i drikkevannskilder er forbudt.

Se badeplassene i marka her.

Bål og bålplasser

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark, unntatt på godkjente ildsteder. Primus, propanapparat og grill på ben kan brukes hele året, under forutsetning av at det utvises forsiktighet.

De godkjente bålplassene for helårsbruk er på Grønland, på Haugsvollen, på Nedre Gupu, ved Fløyta, ved Burudvann og på Kråka badeplass ved Bogstadvannet. Her kan du se bålplassene. Huk av for bål- og grillplasser under fanen "aktive lag" oppe i høyre hjørne. 

Ferdsel i marka

Det er mulighet for 220 km med preparerte skiløyper i Bærum. Prepareringsstatus i skiløypene og føremelding finner du på nettsidene til Skiforeningen.

Mange løyper i marka har også lysanlegg, og fra 15. september til 15. mars skal det være lys fra mørkets frambrudd og fram til kl 22.00. Feil på lysanlegg i lysløyper meldes inn til Natur og idrett på e-post naturidrett@baerum.kommune.no

Det er båndtvang for hund i tiden 1. april til 20. august, også i marka. I Vestmarka er båndtvangen utvidet til 20. september.

Friluftslovens § 2 gir rett til å ri på sti og vei i utmark, så fremt ikke kommunen og grunneier har satt forbud på nærmere angitte strekninger. I Bærum har vi ferdselsregler for ridende (pdf) som gjelder generelt. 

Jakt og fiske

For å drive jakt og fangst i Norge må man ha bestått jegerprøven, betalt jegeravgift og løst jaktkort for det området man skal jakte eller drive fangst i.

Sportsfiske er tillatt fra land i alle elver, bekker og vann som inngår i Oslomarka Fiskeadministrasjons forvaltningsområde og som ikke har drikkevannsrestriksjoner. I Sandungen er fiske fra kano og bellyboat tillatt. Fiskekort kan kjøpes hos OFA, hos Asker Jeger og Fiskerforening (for Sandungen) i sportsforretninger og fiskekortautomater.

Krepsesesongen starter 6. august kl. 18, og avsluttes etter egne datoer for de forskjellige vannene. OFA har informasjon og selger kort. Krepsekort for vannene i Asker kan bestilles hos Asker Jeger og Fiskerforening.

Motorisert ferdsel i marka

All motorisert ferdsel på traktorveier, stier, skiløyper i terrenget er forbudt. I marka må man ha skriftlig kjøretillatelse fra kommunen og grunneier for å kjøre på veiene.

Telting

Ut fra Friluftslovens § 9 er det generelt lov å telte i utmark. Ferdsel og telting må skje på eget ansvar.