Frisk luft og bevegelse gjør godt for kropp og sjel. Her kommer noen forslag til turer til fots eller på sykkel. Kanskje gir det deg inspirasjon til å gå et sted du ikke har vært før?

Kalvøya og hund
Foto: Camilla Wiik

Det er mange flotte turveier å velge mellom i kommunen vår. Noen passer best for de ekstra spreke, som elsker utfordringer. Andre turer en gode for både barnevogn og rullator.

Nederst i saken har vi også samlet noen karttjenester. 

1. Skutahøgda eller Skuta

Skutehøgda, også kalt Skuta, ligger et steinkast fra grusveien mellom Østernvann og Brunkollen. Selv med en beskjeden høyde er utsikten fantastisk. Denne høyden er et supert og barnevennlig turmål. Du kan også ta turen videre til Brunkollen. Utsiktspunktet ligger i kort avstand fra grusvei, så du kan også sykle nesten helt frem. Du har mange startsteder for en tur til Skuta: Følg grusveien fra Østernvann opp og langs åsen i retning Brunkollen turisthytte, eller følg blåmerket sti og grusvei fra Brunkollen turisthytte mot Østernvann. Blåmerket sti fra Skytterkollen retning Brunkollen eller Haslumseter kapell er korteste og bratteste vei.

2. Øverland og Muren

Start er parkeringsplassen på Øverland og Murenveien inn til Muren og videre opp til Brunkollen. Du kan ta en lenger løype langs skogsbilveiene, eller ta en rundtur langs Ankerveien og til Lund. Inne på jordene på Mellom, Veimyr og Nygård beiter rådyrene. Kattugla liker skog og kulturlandskap, her kan de jakte mus om natta. Om dagen sitter de rolig og følger med på alle som går langs Murenveien. Kanskje ser du den? Går du Øverland til Brunkollen og tilbake er turen på 10 km. Går du Øverland til Lund via Ankerveien blir turen på ca. 7 km tur/retur. 

Ugle og rådyr i Bærumsmarka

3. Lysakerelva

Lysakerelva renner fra Bogstadvannet og ned i Lysakerfjorden, og danner grensen mellom Oslo og Bærum. Elven har gitt kraft til kverner, møller, sager, elektrisitetsverk og fabrikker opp gjennom. Elva kan følges på Oslo-siden. OBS: Nå er dessverre turveien på oversiden av Lysakerelva stengt fordi det er fare for ras. Vi anbefaler derfor turen fra Lysaker og opp til Jar stasjon, gjerne tur/retur. Dette er en fin tur, med mange kulturminner på veien. Her kan du lese om Lysakerelva og hva du kan oppleve langs elva. 

4. Kalkstien - en historisk vandring

Kalkstien følger for det meste den blåmerkede stien mellom Levretoppen og Dæliveien, langs vestsiden av Gjettumåsen og Fleskumåsen. Stien går langs gamle kalksteinsbrudd, nedraste store og små bondekalkovner og slaggsteinshauger. Kalkstien er ca. 2 km lang og merket med hvite kalkovnsymboler. Også utenfor Kalkstien finnes det spor etter kalkvirksomheten. Gå på oppdagelsestur mellom Dæliveien og Godthåp og se om du kan finne flere brudd, ovner og slaggsteinshauger! Her kan du lese om kalkhistorien i Bærum. 

  • Fakta: Visste du at der du finner blåveis er jorda kalkrik?

5. Vestmarka - tre morgenturer med dyreopplevelser

  • Blå løype: Ta veien inn til Sandungen. Noen skiløyper kysser veien, ta turen innover en av disse. Kanskje opplever du en elg som beiter? Blå løype til Sandungen er på ca. 9 km tur/retur.
  • Rød løype: Ta skiløypa inn til Svartvann og Mikkelsbonn, videre opp til Grønland og tilbake til Vestmarksetra. Skiløypa er isete, men grei å gå på til fots (helst med brodder). Kanskje kan du høre orrhanene spille? Rød løype til Mikkelsbonn er på ca. 10 km tur/retur.
    Rød løype til Grønland er på ca. 6 km tur/retur.
  • Grønn løype: Gå opp til Nedre Gupu og veien om Furuholmen og tilbake til Vestmarksetra. Stopp opp og lytt! Kanskje hører du tretåspetten som leter etter insekter under barken? Grønn/blå rundløype er på om lag ca. 3 km tur/retur.
  • Eller ta en tidlig trugetur på skaren: Er du tidlig ute er det skare nesten overalt. Da kan du gå (nesten) hvor du vil! God tur!
Dyreliv i Vestmarka

6. Gråmagan eller Dalbotoppen

Utsiktspunktet Gråmagan har en storslått utsikt. Du ser både nordøst med Tryvannstårnet og Holmenkollbakken, videre mot Oslo by og sørover med fjorden og helt ned til Håøya. Rett sørvest for Gråmagan ligger den mer kjente Søndre Kolsåstoppen. Disse to utsiktspunktene kan fint kombineres på samme tur. Den raskeste måten å komme til Gråmagan er å ta den blåmerkede stien inn fra Dalbo gård. Andre startpunkter kan være Stein gård, hvor det både er bussholdeplass og en liten utfartsparkering. Nærmeste t-banestasjon er Gjettum.

7. Pilgrimsleden gjennom Bærum - eller gå en passe lang del av den

Vandring er en universell idé i alle kulturer og kan være en døråpner og arena for integrering og kulturutveksling. For oss i Bærum kan målet for turen kanskje være å titte hva som befinner seg rundt neste sving, mens vi opplever flotte kulturlandskap og kulturminner langs veien eller stien. Vil du vite mer om pilgrimsleden i Bærum? Her kan du lese en utvidet brosjyre og her finner du en enklere brosjyre. Se også www.pilegrimsleden.no

  • Fakta: Visste du at pilegrimsvandring i Norge og Europa går tilbake til middelalderen? For pilegrimene i historisk tid var de store mål Nidaros, Santiago de Compostella og Roma.

8. Garlaushøgda rundt via Skriverberget

Denne turen går i variert skogsterreng. Start fra Stein gård. Ta gjerne buss til stopp ved samme navn eller bruk utfartsparkeringen (husk da å parkere slik at du ikke er til hinder for nødetater og andre besøkende). Kryss veien og ta inn på blåmerket sti på venstre side av gården. Følg skilting til Skriverberget, som ligger ved den gamle ferdselsveien fra Fossum til Lommedalen. Etter Skriverberget følger du en del av pilegrimsleden. Se etter skilt til Nygård. Etter plassen Mellom tar du til høyre på blåmerket sti med skilt til Stein gård P. Ta til høyre ved Ankerveien, snart er du ved plassen Garlaus. Tilbake ved Stein gård har du gått ca. 9 km.

9. Tobonn til Venåsseter

Tobonn, helt innerst i Lommedalen, er en fin innfallsport til både Krokskogen og Bærumsmarka. Du kan starte fra parkeringsplassen på Tobonn, eller ta buss til Bykrysset og gå derfra. Følg skilt til Vensåsseter på blåmerket sti som tar av til høyre, rett etter bommen i enden av parkeringsplassen. Flere steder passerer du skilt med informasjon om gamle kølabånner (steder det ble brent trekull som Bærums Jernverk trengte store mengder av).
På hjemturen kan du ta en liten runde rundt Pelåsen. Følg skilt i retning Burud og Tobonn. Turen er ca. 5 km.

Rognlivann

10. Sandvika

Ta en historisk vandring i Sandvika! Fra den lille øya Danmark ved Lakseberget, til Kadettangen, videre over rådhuset og Brambanigården, Løkke og Løkke bro mot Hamang og Kjørbo gård. Her kan du lese historiene bak.

Karttjenester - oppdag Bærum og nabolaget ditt! 

Bærumskartet

Ta en tur i nærmiljøet ditt. Tar du utgangspunkt i Bærumskartet ser du et lite hav av ulike muligheter til turer. Det går markeringer på kryss og tvers. For å se forklaring på hva fargene står for, gå øverst i venstre hjørne og huk av «Tegnforklaringer».  Her finner du blant annet også merkete sykkelveier. 

Gå til Bærumskartet 

Utfartsparkering- utgangspunkt til minst én merket sti eller turvei

På dette kartet ser du mange tegn med en stor P. Dette forteller hvor en utfartsparkering er. Fra disse parkeringsplassene finner du er en eller flere merkete stier og turveier. Kanskje finner du en fin tur du ikke kjente til?

Husk å parkere slik at du ikke er til hinder for nødetater. Har du mulighet til å sykle eller gå til nærmeste sti eller turvei, er dette det aller beste. 

Gå til karttjenesten med utfartsparkeringer 

UT.no - Digitalt kart 

UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, i samarbeid med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket. Deres digitale kart gir oversikt over turruter, turforslag eller turmål i Bærum.

Gå til digitalt kart hos UT.no

Besøk Bærum turlag på UT.NO med 46 turforslag 

Utforsk Bærumsmarka på UT.NO 

Kyststier

Bærum har en flott kyststi. Beskrivelse av kyststien og noen andre turer finnes i dette kartet på Oslofjorden.com.