Isoppsynet sjekker og loggfører istykkelse, kvalitet og vanntemperatur på fjordisen hver dag fra og med den dagen isen ved land har en tykkelse på cirka 5 centimeter.

Informasjonstelefon: 800 81 818

Isoppsynet i Bærum følger med på fjordisen vinterstid og merker løyper når og hvor vi kan ferdes på isen. Likevel er det viktig å huske på at all ferdsel på isen foregår på eget ansvar.

Isoppsynet merker en rundløype (cirka 8-9 kilometer) på isen med granbusker. Det ytre området for hvor isoppsynet sjekker merkes med hvite trepinner behengt med sperrebånd. Områdeavgrensningen er på innsiden av øyene. Utgangspunktene for merket løype er Sjøholmen, Solvik marina, Henie Onstad, Sarbuvollen og Storøyodden. Kart over området kan du se under.

Meldingen på istelefonen (800 81 818) oppdateres jevnlig. Bekymringsmeldinger fra publikum tas alvorlig.

Isoppsynet vurderer isen som sikker når det er solid is av minimum 15 centimeters tykkelse gjennom hele løypa som skal merkes. Det hender det er 20 centimeter tykk is eller mer uten at oppsynet merker løype. Det skyldes som regel at kvaliteten på isen er for dårlig.

Isoppsynet sjekker og loggfører istykkelse, kvalitet og vanntemperatur hver dag fra og med den dagen isen ved land har en tykkelse på cirka 5 centimeter. Dette gjør at de kan følge med på endringer som kan ha betydning for iskvaliteten. Her følges det med på for eksempel hvordan sprekker i isen "oppfører" seg, om borehull fryser igjen eller ei, om det smelter rundt granbusker/pinner som er satt fast i isen, pådriv fra bølger, hvorvidt iskanten endrer seg og høy-/lavvann.

Fjordisen - oppmerking

Skøyter i marka

Det meldes ikke om "sikker" eller "usikker" is i marka. Alle er selv ansvarlige for egen sikkerhet, og må alltid kontrollere isforholdene selv. Det finnes normalt både sterk og svak is i alle vann gjennom hele sesongen. Iskvalitet kan variere innenfor ett vann og på vann i samme område i marka. 

Les mer på Skiforeningens nettside.

Usikker is på Byvann gjennom vintersesongen 23/24

Vannstanden i Byvann vil reguleres mer enn normalt gjennom vintersesongen 23/24.

På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt områder omkring inntak og utløp av overføringstunneler. Isen svekkes og blir utrygg i langt større områder i sund og elveos på grunn av økt strømhastighet som følge av reguleringen. Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig på bratte partier.

Les mer om regulerte vann på varsom.no