Kråka ved Bogstadvannet er et statlig sikret friluftsområde. Området kan brukes av alle. På Kråka er det flott natur med gode muligheter for friluftsliv, bading og fiske. Det er tilrettelagt med gapahuker, bålplasser, benker og bord. Området ligger idyllisk og skjermet til.

Du kan gå en rundtur langs Bogstadvannet på både Bærums- og Oslosiden. Hele runden er på ca. 10 km. Rundt vannet går du forbi gamle husmannsplasser og ett av Norges flotteste gods, Bogstad gård. Den ligger ærverdig til ved vannets østside, og er åpen for besøkende året rundt.

Hvordan komme til Kråka?

Adkomst til Kråka er fra Fossum idrettsanlegg forbi husmannsplassen Lathus, eller langs vestsiden av Bogstadvannet fra Fossum Sagbruk.

Gapahuker på Kråka
Gapahuker på Kråka