I Bærum har vi unike muligheter til å oppholde oss i og ved vannet. Alternativene er mange enten du foretrekker salt- eller ferskvann, om du vil bade, fiske, være nærmest alene eller oppsøke en av de mange attraktive badeplassene.

Vi har flere badeplasser både i marka og ved sjøen. 

Her finner du oversikt over badeplassene.

Du kan gå langs kyststien som går hele veien fra Bjørnsvika ved Kjørbo til Sarbuvollen. Her finnes det mange fine badesteder, både tilrettelagte, og steder for de som ikke har ønske eller behov for tilrettelegging.

Per i dag finnes det en fullverdig HC-tilgjengelig badeplass; Storøyodden på Fornebulandet. Faste griller finner du på Kalvøya (Store Badebukta), Sarbuvollen, Smedtangen, Rolfstangen, Høvikodden og på Borøya.

Badevannskvalitet

Det er normalt god badevannskvalitet på alle kommunens badestrender.

Ved kraftig regn (mer enn 15-20 mm/døgn) vil badevannskvaliteten bli forbigående dårligere på Kalvøya, Kadettangen, Rolfstangen, Pelvikodden og Smedtangen. Dette er strender som påvirkes av forurenset vann når kloakk går i overløp til Sandvikselva eller Lysakerelva. Det kan ta fra ett til to døgn med fint vær før badevannskvaliteten igjen er utmerket. For å være på den sikre siden, fraråder helsemyndigheten bading ved de nevnte strendene etter kraftig regn. Som hovedregel bør man vente en dag eller to, etter at det har sluttet å regne, før man hopper ut i. For mer info om badevannskvaliteten, se nettsiden til de enkelte badestrendene.

Forurenset badevann vil inneholde et høyt antall tarmbakterier som kan forårsake overføring av smittsomme sykdommer dersom vannet svelges. Mage-tarminfeksjoner eller akutte luftveisinfeksjoner er mest vanlig. I tillegg kan forurenset badevann forårsake sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner. Forurensninger har en tendens til å samles i strandsonen (skvalpesonen). Innholdet av sykdomsfremkallende organismer vil derfor normalt være høyest helt i overflaten og i sanden i strandsonen, der de minste barna oppholder seg.

Les mer om badevann og helseeffekter på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Etter episoder med voldsomme skybrudd kan badevannskvaliteten svekkes ved alle strendene i Bærum. Når helsemyndigheten er kjent med at badevannskvaliteten er vesentlig forringet og faren for smitte fra vannet er betydelig, vil det på kommunens facebook-sider aktivt advares mot bading.

Baderåd ved langvarig høy temperatur

Ved høy vanntemperatur (over 20 grader Celsius i en uke) øker forekomst av Vibriobakterier i sjøvann. Denne bakterien kommer ikke med overløp, men kan leve i varmere salt- og brakkvann.

Badende med hudsår bør dekke disse med heldekkende, vanntett plaster. Dette er spesielt viktig for personer med immunsviktsykdommer, leversykdommer og eldre. Dersom det ikke er mulig å dekke til sår bør bading unngås. Risikoen for utsatte personer kan reduseres ved å bruke badesko, kun ta korte bad, skylle med ferskvann og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading. 

Ved tegn på sårinfeksjon, feber eller nedsatt almenntilstand etter bading kontakt lege.

Mer om forebyggende tiltak på www.fhi.no

Ønsker du å vite mer om badevannskvaliteten eller overvåkningsprogrammet fra Folkehelsekontoret, kan du ta kontakt med miljorettet.helsevern@baerum.kommune.no

Vanntemperaturer 

Vanntemperaturen måles kontinuerlig ved Kalvøya og Storøyodden.

Som gjest i naturen er det viktig å minne om noen enkle regler

  • Vis hensyn til fugler og dyr, særlig i ynglingstiden – lukk igjen grinder der det er beitedyr. 
  • Respekter båndtvangen som gjelder fra 1. april til 20. august. 
  • Naturen er sårbar - ikke ødelegg trær og busker med kniv, spiker eller ståltråd. 
  • La aldri søppel ligge igjen i skjærgården og i naturen. Ta søpla med hjem om du ikke finner søppelkasse – med andre ord: rydd opp etter deg! 
  • Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark (utenom de faste ildstedene)

NB! På alle de tilrettelagte badeplassene skal det nå stå beholdere hvor publikum kan legge fra seg engangsgriller når de er kalde. Ikke sett dem igjen ute i naturen