På Nedre Gupu er det gapahuker, trelavo, bålplasser, vedlager, utedo, søppelcontainer, lekeplass, vannpost (vannet stenges av om høsten og er stengt gjennom vinteren) bord og benker. Natursti og orienteringsposter er også på plass. Nedre Gupu er et gratis tilbud til Bærums innbyggere. På hverdager har skoler og barnehager førsteprioritet. I helgene kan alle som måtte ønske det bruke stedet, også til overnatting.

Booking av gapahuk og lavvo

På området står det fem gapahuker med en bålplass med grillrist til hver. I hver gapahuk er det plass til cirka ti personer. Det er utedo, søppelcontainer, bord og benker og lekeplass på stedet. Det er også tre vedlagre som det er bare å forsyne seg av. I vedlagrene finner du koster til feiing av gapahukene.

Booking av gapahuker og lavvo gjøres gjennom DNT på hjemmesiden til Nedre Gupu/DNT.

Nedre Gupu, gapahuker og bålplass
Gapahukene på Nedre Gupu

Booking av huset

Huset på Nedre Gupu kan leies/bookes av skoler og organisasjoner gjennom DNT Bærum Turlag. Se informasjon på Bærum turlag sine hjemmesider.

Ved besøk på Nedre Gupu må smittevernregler følges.

Vinterstid går det preparert skiløype over området. Jordet på nedsiden prepareres til skileik og småhopp.

Feil eller mangler på bygg eller uteområder kan meldes på e-post til Nils-Erik Hirsch

Adkomst fra Bærum

Det går skiløype fra p-plassen på Franskleiv (Vestmarksetra). Dere kan kjøre inn fra Slependen eller Vøyenenga. Fra p-plassen på Franskleiv er det ca. 1 km på ski inn til Nedre Gupu. Buss 762 går fra Sandvika til Kattås, da er er det litt lenger skitur, ca. 3 km. 

Adkomst fra Asker

På ski fra Semsvannet, ca. 3 km. (Ordinær skilting inn til Nedre Gupu.) 

Kjøretillatelse

All motorisert ferdsel i marka bør unngås.

Lag og organisasjoner og andre som har behov for kjøretillatelse må sende søknad om dette til skogsjefen, minst en uke i forkant.

Søknad sendes til skogsjef Nils-Erik Hirsch: nils-erik.hirsch@baerum.kommune.no