Husk at hunden din må holdes i bånd i hele Bærum fra 1. april til 20. august.

Lover og regler om hundehold

Du som er eier av hund er ansvarlig for å følge Hundeloven og Forskrift om båndtvang for hund, Bærum kommune. Hensikten med loven og forskriften er sørge for at hundeiere tar ansvar for hunden og sikkerhet, og unngår konflikter med andre. 

Hundeparker

En hundepark er et inngjerdet område hvor hunder kan løpe fritt hele året. Innenfor gjerdet gjelder ikke bestemmelsene om båndtvang. Tilbudet er gratis. I Bærum er det lagt til rette med hundeparker her:

 • Wøyen
 • Kjørbotangen
 • Storøya 

Ved besøk i hundeparken skal hundeiere følge disse reglene:

 • sørg for å følge med og ha kontroll over hunden
 • ikke forlat hunden
 • ta med deg søppel når du forlater området
 • ivareta sikkerheten i forhold til andre hunder og hundeeiere
 • sørg for at porten er lukket 

Bærum kommune har ikke ansvar for skader som oppstår ved bruk av hundeparkene, jf. Hundelovens § 27
Kommunen har ansvar for vedlikehold av hundeparkene. Det kan meldes om mangler i appen Meld en feil – Bærum kommune .

Båndtvang

Den ordinære tiden for båndtvang er fra 1. april til 20. august. (Hundelovens §6). I tillegg er det i Forskrift om båndtvang for hund utvidet båndtvang her:

 • på Lilleøya, Storøya og i Nansenparken - båndtvang hele året
 • i Vestmarka hvor dyr beiter - utvidet båndtvang fra 21. august til 20. september. 
 • på gravplassene i kommunen - båndtvang hele året - Gravplassforskriften §9

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang i hele landet. Bakgrunnen er hensynet til vilt i den sårbare yngle- og hekkeperioden, og for å beskytte dyr på beite. Hunder skal holdes i bånd, både i tettbygd strøk, og i skog og mark. Hunder skal alltid passes for at de ikke skal drive eller jage vilt. Lange bånd gir ikke god nok sikkerhet for skader på vilt. 
Hunders instinkt gjør at de kan påføre vilt, fugler og beitende dyr stor skade i den sårbare perioden for båndtvang. Bakkehekkende fugl og ungfugl som ikke er flyvedyktige enda er utsatt, sammen med årets bestand av for eksempel ekorn og hjort.

Naturreservater og landskapsvernområder er vernet i egne forskrifter og forvaltes av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Flere av verneområdene har egne bestemmelser om båndtvang.

Verneområder med båndtvang der det er båndtvang hele året er:

 • Kolsås – Dælivann landskapsvernområde
 • Triungsvann naturreservat i Bærumsmarka
 • Lagmannsholmen naturreservat og de fleste andre sjøfuglreservatene på holmer og skjær.

Kart over hundeparker

Kart - Helårs og utvidet båndtvang

Hundeeiere oppfordres til å ha med pose til avføring og til å kaste denne i restavfallet.

Irsk settervalp
Selv de søteste små hunder skal være i bånd i båndtvangstiden