Hvilke stier og ferdselsårer har vi i Bærum, og hvordan kan vi ta vare på dem?

Bilde av Vestmarka i Bærum

Friluftsliv er viktig for helse, trivsel, livskvalitet og tilhørighet. Stiene, løypene, turveiene og ledene vi følger på tur er viktige for friluftslivet, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. For eksempel er rundturer og turer i naturlige omgivelser mer attraktive enn turer som går fram og tilbake, eller i sterkt bebygde og trafikkerte områder. Nærhet til ferdselsårene er også vesentlig. Undersøkelser viser at avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er avgjørende for om vi tar del i friluftslivet i hverdagen. 

Kartlegger ferdselsårer 

Kommunen ønsker å kartlegge friluftslivets ferdselsårer i Bærum. For å kunne tilrettelegge for et godt friluftstilbud, er det viktig at kommunen har kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles på en bærekraftig måte for å skape mer aktivitet.

Ferdselsårer kan være stier og løyper i marka, turveier og turruter i byggesonen, skiløyper, padleruter og lignende. Utvikling av ferdselsårer kan være å etablere rundturer, synliggjøre attraktive turmål, vedlikeholde gamle og tilrettelegge for nye ferdselsårer, samt  å skilte eller merke disse. 

Kommunen vil også kartlegge utgangspunkt for turer og turmål. For eksempel parkeringsplasser naturlige for utfart, kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter, gapahuker, bålplasser, badeplasser eller andre attraksjoner.

Bilde av tursti på Tanum

Egen plan for ferdselsårer 

I tillegg til kartlegging, skal kommunen lage en plan for ferdselsårene i Bærum. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene - i tråd med mål som blir satt i planarbeidet. Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter. 

Alle kommuner i Norge har blitt bedt om å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider. 

Kommunen gikk ut og bad om innpill i arbeidet med å kartlegge ferdselsårer i Bærum. Man kunne dele innspill i en digital kartløsning. 

Her finner du kartløsningen

Spørsmål? 

Har du spørsmål om arbeidet? Send en e-post til: post@baerum.kommune.no  og merk med «friluftslivets ferdselsårer».