Natur-, vei- og miljøforvaltning ved Park, landbruk, natur og kulturvern behandler søknader om tilskudd til dagsturhytter og friluftsorganisasjoner.

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.24
Dagsturhytter 15.04.24

 

Akershus fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til kulturutvikling og friluftsliv med søknadsfrist 10. mars søknadsfrist
Utlysning av tilskuddsordninger fra seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv 10. mars 2024