Natur-, vei- og miljøforvaltning ved Park, landbruk, natur og kulturvern behandler søknader om tilskudd til dagsturhytter og friluftsorganisasjoner.

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.23
Dagsturhytter 15.04.23