I Underhuset kan du få med deg korte presentasjoner av relativt spissede tema som er for de spesielt interesserte:

Kl. 12.00 Derfor vant Bærum etikkprisen 2019 (pdf)
Birgit Arnekleiv, etikk-koordinator, og Gunvor Erdal, HR-direktør

Kl. 12.20 Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (pdf)
Ove Myrvåg, økonomidirektør 

Kl. 12.40 Kvalitet i store barnehager (pdf)
Elisabeth Bjørnstad, tjenesteleder Forneburingen/Oksenøya barnehager

Kl. 13.10-14.00 Minglelunsj

Kl. 13.40 Innbyggerpanelet i Bærum kommune (pdf)
Odd Landsverk, Strategi- og utviklingsenheten, og Geir Haugen, Kommunikasjonsenheten

Kl. 14.00 Designsprint og brukermedvirkning: 
med eksempel fra utviklingen av Carpe Diem demenslandsby (pdf)
Hege Fossum og Christian Holmås Haave, Strategi- og utviklingsenheten

Kl. 14.20 Fremtidens overvannshåndtering: Klimatilpasning og innovasjon (pdf)
Hans H. Thoresen, Miljøtjenester i Vann- og avløpsavdelingen

Kl. 14.40 Naturmangfold i Bærum (pdf)
Martine Knudsen, Avdeling Park, landbruk, natur og kulturvern

Kl. 15.00 Investeringer og styring (pdf)
Stein Erik Skilhagen og Kjellaug Hurlen, Strategi- og utviklingsenheten

Kl. 15.20 Hvordan lykkes med innovative anskaffelser? (pdf)
Heidi Elise Rygg, anskaffelsessjef

Kl. 15.40 Bærum ressursbank - mye stein, og mange muligheter (pdf)
Tore Gulli, prosjektdirektør 

Kl. 16.00 Kvalitet i integreringsarbeidet (pdf)
Gro Sværen Skansen, seksjonsleder for Arbeid og inkludering

Kl. 16.20 Robuste barn og trygge skoler (pdf)
Jannike Smedsplass, prosjektleder «barn i risiko»

Kl. 16.45 Pang! på Hovedscenen

Foredragene