Hovedprogrammet foregår i kulturhusets storstue. Konferansier er kultursjef Berit Inger Øen.

Velkommen

Offentlig sektor mot 2040

Hvordan møte en usikker fremtid? Hva vil omstilling bety i praksis? Har vi råd til dagens velferdsnivå? Hva forventes av kommunal omstilling?

Kl. 12.00–13.10 
Sammen om velferd – inkludering og mangfold

Kan velferden bare øke? Sjef i eget liv? Innenforskap vs utenforskap.

Presentasjon: Carpe Diem demenslandsby Høl i CV'en | Rap Clinic

Kl. 13.10–14.00
Minglelunsj 

Kl. 14.00–14.15
Innovasjonsprisen 2019

Kl. 14.15–15.15 
Urban og attraktiv

Hvordan skape gode bysamfunn? Vi bygger tettere og klimaklokt.
Midlertidige byer, næringslivet og byutviklingen. Forholdet mellom utbygger og kommune.

Kl. 15.15–15.30 
Nils-Ingar "Nilsi" Aadne, komiker

Kl. 15.30–16.45 
En relevant, klimaklok og innovativ kommune

Hva er en moderne kommune? Hvordan skape resultater i grensesnittet mellom akademia, næringsliv og kommune? Hvordan lede endringer og digital transformasjon?

16.45 PANG!

Konferanse om fremtidens kommune 20. januar 2020