Fornebu

Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 300 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Eiendom forvalter ca 870 000 m2 bygningsmasse

I tillegg ivaretar Eiendom grunneierrollen, forestår eiendomstransaksjoner og leie/utleie av eiendom.

Vårt mål er å tilby våre innbyggere gode og funksjonelle bygg, samtidig som vi har høyt fokus på å være innovative, fremtidsrettede og klimakloke.

Stilling ledig 

Se ledige stillinger her

Eiendom består av seks enheter:

Jobbe i Eiendom og prosjektene

Kommunalsjef Eiendom

Julija Jurin

Kommunalsjef Eiendom