Digitale læremidler - illustrasjon

Her finner du informasjon om digitale læremidler fra forlag bærumsskolen har avtale med. Informasjonen er rettet mot foresatte. Bærumsskolen har avtale med mange forlag, og den enkelte skole velger hvilke læremidler som benyttes.

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler