Skolerom er din nøkkel til engasjerende læringsressurser for 5.–10. trinn og videregående.

Vi tilbyr dynamisk innhold for samhandling, utforskning og inkluderende læring, både digitalt og analogt. Nivåinndelt tekst sikrer mestring uavhengig av leseferdighet, mens reflekterende oppgaver og tankeeksperimenter inspirerer til kreativ tenkning.

Med over 400 fagartikler og et stort oppgavebibliotek kan undervisningen tilpasses individuelt for å møte hver elevs behov.

Velkommen til Skolerom – helt nødvendig for noen, skikkelig bra for alle!