Løft alle elever med Campus Matte – et læreverk i matematikk utviklet til Kunnskapsløftet 2020 med vekt på dybdelæring og tilpasset opplæring.

Komplett læreverk

Komplette læreverk i matematikk for 1.–10. trinn som inneholder både teori, oppgaver, prøver og aktiviteter til klasserommet.

Omvendt undervisning

Bygget på lang erfaring med å gjøre rett ting på rett sted. Omvendt undervisning frigjør verdifull tid i klasserommet.

Gode læringsdata

Gode læringsdata gir lærer full oversikt og elever tilpasset innhold til sitt nivå. Vi gjør det enkelt å gi alle elevene et løft i matematikk.

Her finner du mer informasjon om Campus Inkrement.