Aschehoug univers er vårt læringsunivers hvor vi har samlet alle våre digitale læremidler til fagfornyelsen. Innholdet dekker kompetansemålene i alle fag.

Ved å logge dere inn med Feidebrukere deres på Aunivers.no har dere tilgang til alle læremidlene våre fra 1. – 10. trinn og videregående.

Læremidlene våre i Aschehoug univers er heldigitale. Det vil si at innholdet i stor grad bygger på manus fra bok, men at man i tillegg har fyllet på med hva det digitale kan tilby, som interaktive oppgaver, filmer, instruksjonsvideoer med mer. Unibok, eller papirbok, kan brukes som et supplement hvis man ønsker det. Disse kan kjøpes i vår nettbutikk.

Min side – funksjonalitet

På Min side, i Aunivers.no, finner dere forskjellig funksjonalitet. Dere kan lagre favoritter fra alt innhold i vårt læringsunivers. Det kan dere dele med elevene deres. Vi har også utviklet Planlegger; et planleggingsverktøy hvor dere finner alt vårt digitale innhold knyttet opp mot foreslåtte årsplaner i alle fag. Her finner du også kompetansemålene. Du kan samarbeide om planene med kollegaene dine, og dele innholdet med elever og andre lærere. Du kan også legge inn eksternt innhold i planene dine. I Inngangen Rapporter finner dere nå rapporter knyttet opp mot de adaptive læremidlene våre i matematikk, samt rapporter knyttet opp mot innlevering av tekstbesvarelser fra elevene. Dere vil kunne gi direkte tilbakemelding på elevene sine tekstbesvarelser i løpet av september.

Til læreren

På fagforsidene til hvert enkelt fag har dere en inngang som heter Til læreren. Der finner dere blant annet lærerens digitale bok (tavleboka), lærerveiledning og andre nyttige ressurser til deg som lærer.

Temainnganger

Øverst på fagforsiden finner dere temainnganger. Ved å klikke dere inn på temainngangene finner dere innhold knyttet til dette temaet, i en foreslått progresjon. Du kan følge innholdet i den progresjonen som er foreslått, eller du kan plukke ut innhold som passer til dine elever.

Fleksibelt innhold

På fagforsiden finner du også innhold som er sortert på flere trinn, med overskrifter som gjør det lett å finne frem. Innholdet er sortert på lesetekster, filmer, utforskende aktiviteter og mye mer; alt ettersom hvilket fag du er inne på. Dette innholdet kan enkelt lagres og deles med elevene.

Tverrfaglig del

Nederst på fagforsiden i alle fag finner du en tverrfaglig del. Her har vi samlet ressursene for 1. - 10. trinn og videregående, som du kan bruke på tvers av alle fag. Her finner dere flere innholdspakker blant annet til arbeid med de overordnede temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Alt innhold er knyttet til kompetansemålene.