Learnlab-plattformen inneholder fire ulike digitale læringsverktøy for produksjon av tankekart, multimodale bøker, interaktive presentasjoner, video og podkast.

I tillegg får du tilgang til et vurderings- og elevlogistikkverktøy, samt et bibliotek med undervisningsopplegg og læringsressurser basert på norsk læreplan for grunnskole og VGO.

Gjennom vår digitale plattform gis elevene muligheter til å være kreative, fordype seg i et tema og uttrykke seg på ulike måter. Verktøyene er svært godt egnet for tverrfaglig arbeid, dybdelæring, begrepsforståelse, problemløsning og kollektiv læring. Alle produkter bruker Feide-innlogging og inngår i et norsk økosystem som ivaretar GDPR, trygg datalagring og elevenes sikkerhet.