Selvrettende oppgaver og lagring av alle svar.

Alle oppgavene på min.kunnskap.no er selvrettende, og elevene får dermed umiddelbar respons på arbeidet de gjør. Dette frigir tid for læreren, som slipper tidkrevende retting og gjør at elevene kan arbeide videre uten å måtte vente på lærerens retting.

Bilde1: Oppgaver rettes automatisk og responderer på elevenes arbeid.
Bilde1: Oppgaver rettes automatisk og responderer på elevenes arbeid.

Læringsrapport og tilpasning til elevene

Alt arbeid elevene gjør i innholdet resulterer i en læringsrapport. Læringsrapporten gir både lærer og eleven komplett oversikt over arbeid og mestring i læremidlene. Læringsrapporten gir læreren et verktøy for å tilpasse undervisningen etter elevens nivå, og kan brukes som utgangspunkt for læringsfremmende elevsamtaler.

Lag oppgaver

Egen oppgavefunksjon gjør at lærer kan gi tilpasset innhold fra læremidlene til enkeltelever eller klasser. Oppgavefunksjon åpner for tverrfaglighet ved at du kan hente innhold fra flere læremidler. Det kan også legges inn egne filer og lenker. Etter hvert som elevene jobber med oppgaven får lærer detaljert og oversiktlig læringsanalyse over elevens arbeid i oppgaven. Lærer og elev kan ha løpende dialog underveis i oppgave.

Interaktive og multimodale oppgaver

Læremidlene våre består av interaktive oppgaver, som åpner opp for undring og utforskning hos elevene. Det er også lagt vekt på multimodalitet, som gir god variasjon i oppgavetyper. Auditive, visuelle og tekstbaserte oppgaver skaper mestringsfølelse og sikrer forståelse.

Bilde 3: Matematikk 1-7 er rik på samtaleoppgaver til undring og utforskning
Bilde 3: Matematikk 1-7 er rik på samtaleoppgaver til undring og utforskning

Avansert søk

Bruk søk-funksjonen til å søke etter:

  • Læreplanelementer:
    • kompetansemål
    • kjernelementer
    • grunnleggende ferdigheter
  • Titler på alle sider og kapitler fra innholdet
    Ut i fra søket kan du velge ut innhold til oppgaver.

Favoritter

Bruker du og elevene kun noen av læremidlene? Bruk favorittmarkering til å samle læremidlene i egen visning. Dette gjør det enklere for elevene å finne frem til de relevante læremidlene.

Bilde 4: Kun favorittene vises i favorittoversikten.
Bilde 4: Kun favorittene vises i favorittoversikten.

Hvordan finner dere læremidlene og innholdet?

Logg inn med Feide på min.kunnskap.no. Dere vil med en gang komme inn på siden med læremidlene dere har tilgang til.

Læremidler du og alle på skolen har tilgang til

Når du logger inn første vil alle læremidlene som skolen har tilgang vises. Bruk favorittfunksjonen til å velge ut læremidlene trenger i det daglige. Se filmen under for oversikt over læremidler og innhold som alle grunnskoler i Bærum kommune har tilgang til

Se filmen på youtube her