Eleven, læreren og teknologien jobber sammen i Skrible.

Skrible gir vennlige tilbakemeldinger mens eleven skriver. Elevene blir mer aktive og øver opp evnen til egenvurdering, mens du som lærer kan følge med og gi tilbakemeldinger underveis.

Dette gjør skriveprosessen mer lærerik og effektiv.

Skrible – mer enn et retteprogram

I Skrible jobber eleven, læreren og teknologien sammen for å gjøre skriveprosessen mer lærerik og effektiv. Vi kombinerer språkteknologi og pedagogikk som gir verdifull støtte og opplæring i å skrive, ikke bare riktig, men også godt.  

En lærerik skriveopplevelse for elevene dine

Skrible gir elevene vennlige tips underveis. Tilbakemeldingene gir elevene mer å jobbe med enn bare rettskriving, og Skrible kan sjekke alt fra ordstilling til setningsoppbygging og inndeling i avsnitt. Skrible minner elevene på utfordringene i teksten, men Skrible retter ingenting automatisk – elevene må alltid gjøre endringene selv. På den måten er elevene aktive gjennom hele skriveprosessen, de vurderer eget arbeid underveis og får en mer lærerik skriveopplevelse.

Smartere skriveprosess frigjør tid for læreren

Skrible hjelper deg, men du er fortsatt sjef og bestemmer hva elevene skal øve på når de skriver. Hele klassen jobber med samme oppgave, men hver enkelt elev kan ha unikt skrivefokus. Du kan følge med og gi tilbakemeldinger underveis, men siden Skrible hjelper eleven, er mye av vurderingsjobben unnagjort når du mottar teksten. Skrible frigjør tid for deg, slik at du kan holde på med det som skaper glede og mestring i skriveopplæringen, nemlig de fengende skriveøktene og gode tilbakemeldingene.

Ta i bruk Skrible på 1, 2, 3  

Du trenger ikke timevis med opplæring for å ta i bruk Skrible. Alle, både elever og lærere, tar verktøyet enkelt i bruk, og du har god tilgang på støtte og veiledning fra oss i Skrible.

Illustrasjon som beskriver Skrible

Setningsstartere

Setningsstartere i Skrible hjelper eleven å komme i gang med nye setninger og avsnitt. Du finner setningsstarterne inne i skriverammemalene, og du kan legge til setningsstartere i hver modul av en skriveramme.

Optimale tilbakemeldinger

Noe av det fine er at lærer og elev kan sitte hvor som helst og jobbe med teksten, og når både verktøyet og læreren bidrar med god veiledning og tips til forbedringer, får elevene optimale tilbakemeldinger på arbeidet. Slik kan teksten gå fram og tilbake mellom lærer og elev til begge er fornøyde.

Elevene får umiddelbar respons, først fra Skrible, så fra læreren – langt mer enn en rød strek eller bare vurdering av rettskriving. Her snakker vi om ordstilling, setningsoppbygging og inndeling i avsnitt, og mye mer. Derfor er Skrible mer enn bare et retteprogram.

Aktive i egen læring

Elever lærer best når de er aktive og undervisningen er tilpasset deres behov. Læreren kan på forhånd definere hva Skrible skal se etter i teksten, og kan på den måten spisse opplæringen og vurderingen til elevenes nivå. Skrible veileder og holder elevene aktive. De må selv gjøre endringene og kan ikke bare godta Skribles forslag ved å klikke på en knapp. På den måten øker bevisstheten til teksten – og skrivekompetansen.