På Elevkanalen vil du finne levende, aktuelt og tilpasset læringsinnhold til hele grunnskolen.

Innholdet er samlet i fire portaler; fag, nyheter, tema og serier. Vi bringer verden inn i klasserommet! 

Om Elevkanalen for lærere.

Om Elevkanalen for foreldre.

Fagportalen

Fagene på Elevkanalen er spesielt utviklet med tanke på dybdelæring og flerfaglighet. I tillegg til grunnleggende læreverk, finner du et mangfold av relaterte ressurser fra ulike leverandører, bestående av fyldige undervisningsopplegg.

Lenke til Fagportalen.

Nyhetsportalen

Vår rikholdige nyhetsportal har mer enn 14 ulike nyhetsprodukter tilpasset Elevkanalens målgrupper fra 1. trinn til VGO og voksenopplæringen. Tilgjengelig på norsk, engelsk, ukrainsk og flere minoritetsspråk. Sendinger publiseres daglig og ukentlig. Se vår sendeplan.

Lenke til Nyhetsportalen.

Temaportalen

Dette er en rikholdig temaportal som utvikles kontinuerlig og bygger på de tre tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborerskap, folkehelse og livsmestring.  

Lenke til Temaportalen.

Serieportalen

Vi har et mangfold av serier tilpasset fra 1. trinn til VGO og voksenopplæringen. Seriene gir mulighet til refleksjon, diskusjon og variasjon i undervisningen, knyttet opp mot faglig innhold.  

Lenke til Serieportalen.