3. Varsel om oppstart og kunngjøring

Plan og bygningsloven § 12-8

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav, kommentar 

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav, kommentar 

Se side om medvirkning

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav og kommentar 

Oppsummering og forslagsstillers kommentarer til uttalelser skal sendes inn i kommunens egen mal, se 4. Utarbeiding av planforslag.