3. Varsel om oppstart og kunngjøring

Plan og bygningsloven § 12-8

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav, kommentar 

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav, kommentar 

Se side om medvirkning

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav, kommentar 

Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen, se pkt. 3.